Datum Tour Boot Freie Plätze Preis Taucher*
Mo, 2019-06-24
Mo, 2019-07-01
Male-NorthAriAtoll-SouthAriAtoll-
SouthMaleAtoll-Male
Nautilus Two 12 Plätze 1,155.00 Euro
We, 2019-08-14
We, 2019-08-21
Male-NorthAriAtoll-SouthAriAtoll-
SouthMaleAtoll-Male
Nautilus Two 6 Plätze 1,155.00 Euro
Th, 2019-08-22
Th, 2019-08-29
Male-NorthMaleAtoll-BaaAtoll-MorthMaleAtoll-Male Nautilus Two 16 Plätze 1,155.00 Euro
Fr, 2019-08-30
Fr, 2019-09-06
Male-NorthAriAtoll-SouthAriAtoll-
SouthMaleAtoll-Male
Nautilus Two 20 Plätze 1,155.00 Euro
Sa, 2019-09-07
Su, 2019-09-15
Male-NorthAriAtoll-SouthAriAtoll-
SouthMaleAtoll-Male
Nautilus Two 4 Plätze 1,320.00 Euro
Mo, 2019-09-16
Th, 2019-09-26
Male-NorthAriAtoll-SouthAriAtoll-FelidhooAtoll-
SouthMaleAtoll-Male
Nautilus Two 1 Plätze 1,650.00 Euro
Su, 2019-09-29
We, 2019-10-09
Male-NorthAriAtoll-SouthAriAtoll-FelidhooAtoll-
SouthMaleAtoll-Male
Nautilus Two 10 Plätze 1,650.00 Euro
Su, 2019-10-13
Su, 2019-10-20
Male-NorthAriAtoll-SouthAriAtoll-
SouthMaleAtoll-Male
Nautilus One 14 Plätze 1,155.00 Euro
Su, 2019-11-10
Tu, 2019-11-19
Male-NorthAriAtoll-SouthAriAtoll-FelidhooAtoll-
SouthMaleAtoll-Male
Nautilus One 16 Plätze 2,025.00 Euro
Mo, 2019-11-11
Th, 2019-11-21
Male-NorthAriAtoll-SouthAriAtoll-FelidhooAtoll-
SouthMaleAtoll-Male
Nautilus Two 4 Plätze 2,460.00 Euro
We, 2019-11-20
Fr, 2019-11-29
Male-NorthAriAtoll-SouthAriAtoll-FelidhooAtoll-
SouthMaleAtoll-Male
Nautilus One 12 Plätze 2,025.00 Euro
Fr, 2019-11-22
Mo, 2019-12-02
Male-NorthAriAtoll-SouthAriAtoll-FelidhooAtoll-
SouthMaleAtoll-Male
Nautilus Two 22 Plätze 2,460.00 Euro
Sa, 2019-11-30
Su, 2019-12-08
Male-NorthAriAtoll-SouthAriAtoll-
SouthMaleAtoll-Male
Nautilus One 14 Plätze 1,800.00 Euro
Mo, 2019-12-09
Mo, 2019-12-16
Male-SouthMaleAtoll-FelidhooAtoll-
SouthMaleAtoll-Male
Nautilus One 14 Plätze 1,575.00 Euro
Su, 2019-12-15
We, 2019-12-25
Male-NorthAriAtoll-SouthAriAtoll-FelidhooAtoll-
SouthMaleAtoll-Male
Nautilus Two 24 Plätze 2,460.00 Euro
Tu, 2019-12-17
We, 2019-12-25
Male-NorthAriAtoll-SouthAriAtoll-
SouthMaleAtoll-Male
Nautilus One 16 Plätze 1,800.00 Euro
Mo, 2020-01-06
We, 2020-01-15
Male-NorthAriAtoll-SouthAriAtoll-FelidhooAtoll-
SouthMaleAtoll-Male
Nautilus One 8 Plätze 2,043.00 Euro
Th, 2020-01-16
Th, 2020-01-23
Male-NorthAriAtoll-SouthAriAtoll-
SouthMaleAtoll-Male
Nautilus One 14 Plätze 1,589.00 Euro
Fr, 2020-01-24
Fr, 2020-01-31
Male-SouthMaleAtoll-FelidhooAtoll-
SouthMaleAtoll-Male
Nautilus One 16 Plätze 1,589.00 Euro
Sa, 2020-02-01
Sa, 2020-02-08
Male-SouthMaleAtoll-FelidhooAtoll-
SouthMaleAtoll-Male
Nautilus One 10 Plätze 1,589.00 Euro
Fr, 2020-02-07
Mo, 2020-02-17
Male-SouthMaleAtoll-FelidhooAtoll-
MulakuAtoll-ThaaAtoll-LamuAtoll-HuvadhooAtoll 
Nautilus Two 24 Plätze 2,480.00 Euro
Th, 2020-03-19
Th, 2020-03-26
Male-NorthAriAtoll-SouthAriAtoll-
SouthMaleAtoll-Male
Nautilus Two 12 Plätze 1,736.00 Euro
We, 2020-03-25
Sa, 2020-04-04
Male-NorthAriAtoll-SouthAriAtoll-FelidhooAtoll-
SouthMaleAtoll-Male
Nautilus One 16 Plätze 2,270.00 Euro